הציורים באדיבות מאיה בת 7 ושירה בת 11
לעמוד הבית
About us

מה במרכז

החומרים הקיימים במרכז הלימודי משקפים את הגישה ההתפתחותית-אקולוגית לגיל הרך.

גישה זו מניחה כי התפתחות בגיל הרך נתונה להשפעות משולבות והדדיות של גורמים שונים:

  • מאפייני הילד
  • מאפייני משפחתו
  • המסגרות החינוכיות בהן הוא שוהה
  • הקהילה
  • הסביבה החברתית הכלכלית והתרבותית בה הוא חי.


במרכז הלימודי ניתן למצוא:

Created By Cinabu  |   © 2006 All rights reserved to The Hebrew University of Jerusalem  |   Last Update 31/10/2011  |  Site Map